Smluvní agenda

Sepis nebo revize různorodých občanskoprávních a obchodněprávních smluv a obchodních podmínek

Právo nemovitostí:

Sepis či revize smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, kterými jsou nejčastěji kupní a darovací smlouva, smlouva o zprostředkování či rezervace nemovitosti

Právní ošetření dalších způsobů nakládání s nemovitými věcmi jako je například zřízení zástavního práva, služebnosti, reálného břemene, předkupního práva

Sepis nájemních a podnájemních smluv

Advokátní úschovy:

Poskytuji službu advokátní úschovy při vypořádání kupní ceny, která je prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky České advokátní komory.