Pracovní právo

  • Sepis pracovních a manažerských smluv o výkonu funkce a dalších smluv či dohod v pracovněprávních vztazích jako například dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, dohody o hmotné odpovědnosti zaměstnanců, kvalifikační dohody o zvýšení či prohlubování kvalifikace
  • Rozvazování pracovních poměrů, zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů v soudních sporech o určení neplatnosti rozvázání pracovních poměrů
  • Příprava a sepis pracovních řádů a jiných vnitřních předpisů zaměstnavatele
  • Odpovědnost zaměstnavatele či zaměstnance v pracovněprávních vztazích