test

 

Rodinné právo

Rodinné právo

Sepis veškerých listin souvisejících s rozvodem manželství a následné zastupování v soudním řízení (návrh…

Trestní právo

Obhajoba fyzických i právnických osob v trestním řízení včetně obhajoby mladistvých. Zastupování poškozených…

Pracovní právo

Sepis pracovních a manažerských smluv o výkonu funkce a dalších smluv či…

Náhrada škody

Komplexní právní poradenství a zastupování klientů ve věcech náhrady škody. Nároky na…

Smluvní agenda

Sepis nebo revize různorodých občanskoprávních a obchodněprávních smluv a obchodních podmínek…

Dědické právo

Komplexní právní poradenství týkající se práv a povinností vyplývajících z právní úpravy…

Družstva a SVJ

Komplexní právní poradenství družstvům a společenství vlastníků jednotek. Rozbor stanov a uvedení do…

Ověřování podpisů

Samozřejmostí je ověřování pravosti podpisů na listinách jak u nás sepsaných, tak…