Trestní právo

  • Obhajoba fyzických i právnických osob v trestním řízení včetně obhajoby mladistvých
  • Zastupování poškozených v trestním řízení
  • Poskytování právní pomoci obětem trestné činnosti včetně uplatňování veškerých nároků a zajištění maximální možné ochrany jejich práv (sepis žádosti o peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, žádost o zmocněnce hrazeného státem, ochrana před druhotnou újmou způsobenou vedeným trestním řízením)