Dědické právo

  • Komplexní právní poradenství týkající se práv a povinností vyplývajících z právní úpravy dědického práva
  • Sepis závětí, listin o vydědění, příprava a sepis dědických smluv
  • Sepis dovětku – podmínky, příkazy a doložení času pro dědice, zřízení odkazů nabývání dědictví, přijetí či odmítnutí dědictví
  • Zastupování dědiců v řízení před notářem a dědickým soudem
  • Uplatňování majetkových nároků dědiců a sepisování dohod mezi dědici
  • Zastupování ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění