Ceny právních služeb

Mým cílem je nabídnout klientům ceny, které umožní za ekonomicky výhodných podmínek čerpat prvotřídní právní služby. Klienta vždy předem informuji o předpokládaném objemu práce a očekávatelných nákladech. Odměna za poskytnutí právní služby je vždy stanovena na základě dohody s klientem. Při určování výše odměny reflektuji zejména složitost a předpokládanou časovou náročnost věci. Vedle hodinové sazby je možná i dohoda o úkonové či fixní odměně za konkrétní právní službu či paušální měsíční odměna.

V ojedinělých případech, kdy s klientem není záměrně uzavřena dohoda o odměně, platí, že se odměna za poskytování právních služeb řídí ustanoveními vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Nejsem plátcem DPH. Sjednaná hodinová sazba je tedy konečná.

Soudní, správní a jiné poplatky nebo náklady spojené s využitím služeb znalců, tlumočníků, notáře, apod. hradí v plném rozsahu klient.

Pro podrobnější informace či sjednání schůzky využijte telefonní kontakt nebo tento kontaktní formulář: