Rodinné právo

  • Sepis veškerých listin souvisejících s rozvodem manželství a následné zastupování v soudním řízení (návrh na rozvod manželství, dohoda o vypořádání společného jmění manželů, úprava poměrů k nezletilým dětem)
  • Vypořádání společného jmění manželů a dalších majetkových vztahů
  • Právní poradenství ve věci veškerých vyživovacích povinností mezi jednotlivými osobami, sepis příslušných dohod, návrhů, žalob a zastupování v soudních sporech (výživné k nezletilému i zletilému dítěti, výživné k nerozvedenému i rozvedenému manželovi)
  • Sepis dohod nebo návrhu na úpravu styku nezletilého dítěte s rodičem včetně zastupování v soudním řízení
  • Právní poradenství ve věci osvojení a pěstounské péče
  • Příprava tzv. předmanželských smluv a smluv o zúžení, rozšíření společného jmění manželů či založení odděleného režimu jmění manželů za součinnosti notáře
  • Právní poradenství ve věci určování a popírání otcovství včetně zastupování v soudním řízení